Facebook
LinkedIn
Instagram
Ben jij een Superkrak?

ENERGY & Utilities Engineer

Als Energy & Utilities Engineer sta je in voor het energie- en watermanagement en de nutsvoorzieningen van de fabriek. Jouw doel? Ons productieproces zo duurzaam en energiezuinig mogelijk maken. Een uitdagende job met veel verantwoordelijkheid. Klaar voor de toekomst?

ENERGY-MANAGEMENT

  • Energie- en watermanagement: de Resource Conservation agenda van PepsiCo Veurne leiden
  • Bepalen van KPI doelen, verbeterprojecten, aansturen van het water- en energiebesparingsprogramma in de fabriek.
  • ETS/EBO/CO2 rapportage aan de overheid, energie gerelateerde interne en externe (ISO) audits.
  • Verantwoordelijk voor de jaarlijkse budgettering voor water- en energieverbruik

  UTILITY MANAGEMENT

   • Verantwoordelijk voor de werking, het onderhoud en de voortdurende verbetering van de nutsvoorzieningen van de fabriek: elektrisch, aardgas en biogas, perslucht, stoom, thermische olieverwarmers, HVAC, koelmachines, stikstof, CIP, warmteterugwinning, verlichting.
   • Verantwoordelijk voor de wettelijke naleving van de installaties. (onderhoud, keuring, updates...)
   • Verantwoordelijk voor de jaarlijkse budgettering voor alle nutsvoorzieningen.

   jouw takenpakket

   Als Energy & Utilities Engineer neem je het voortouw in de continue verbetering van de fabriek op het gebied van water en energie (Resource Conservation-programma). Je hebt een sterke interactie met de verschillende operationele teams om de actieplannen op te stellen en op te volgen. Je bent ook de coach van het interne projectteam.

   Als utility lead ben je de sleutelfiguur voor utilities bij de interne en externe communicatie (OEM, aannemers, inspectie-instanties).

   Samen met de Maintenance and Sustainability Manager ontwikkel je een roadmap die bijdraagt aan de PEP+ agenda. PEP+ staat voor PepsiCo positive: een PepsiCo-programma dat helpt bouwen aan een duurzaam voedselsysteem op het vlak van water, landbouw, producten en mensen.

   De focusgebieden omvatten het ReCon-programma van PepsiCo, ETS/EBO-rapportage, ISO 50001 Managementsysteem, verantwoordelijkheid over utitlies.

   • Je bent de kartrekker om sustainibility onderdeel te maken van de dagelijkse werkcultuur op de werkvloer.
   • Je zoekt naar voortdurende verbetering van de werking binnen jouw sector in de fabriek en werkt dit project uit samen met jouw collega's.
   • Je bent verantwoordelijk voor de afdeling utilities binnen onderhoud (elektriciteit, aardgas en biogas, perslucht, stoom, thermische olieverwarmers, HVAC, koelmachines, stikstof, CIP, warmteterugwinning, verlichting).
   • Jij beheert het preventieve (PM plan) en correctieve onderhoudsplan van alle nutsapparatuur zodat 100% efficiëntie wordt bereikt en er geen impact is op de productie.
   • Je bent eigenaar en opvolger van de verschillende milieuactieplannen (ISO 50001, GEHSMS, RECON, Recon Maturity Model, Road to Great Performance, incidenten ...).
   • Jij coördineert en beheert de verplichte en andere keuringen en inspecties van utilties
   • Je beheert het trainingsplan voor Milieu & Energie in samenwerking met de trainingsafdeling
   • Je creëert betrokkenheid door campagnes op te zetten, mensen te betrekken, capaciteit op te bouwen.
   • Je vraagt offertes voor diensten en apparatuur en maakt de inkooporders in SAP/MyBuy.
   • Je volgt de facturen voor nutsvoorzieningen op.
   • Je beheert een groot budget aan financiële middelen
   • Je ondersteunt de algemene operationele agenda van de fabriek (Veiligheid, Productiviteit, Kwaliteit, Service, Mensen ...)

   Wat verwachten we van jou

   • Master / ingenieurs diploma in een relevante afstudeerrichting
   • Relevante werkervaring achter de rug van minimaal 3 jaar
   • Goede theoretische en praktische kennis van nutsvoorzieningen
   • Goede kennis van de Belgische Algemene Wet op Elektrische Installaties (AREI)
   • Sterke affiniteit met numerieke administratie en rapportering
   • SAP ervaring is een pluspunt
   • Sterke autonome werker, kartrekker
   • Verantwoordelijk en resultaatgericht
   • Zeer goede kennis van het Nederlands en Engels, mondeling en schriftelijk
   • Goede kennis van het Frans, mondeling
   JOBGERELATEERDE COMPETENTIES
    • Menselijke en materiële middelen organiseren en onderhoudsoperaties coördineren aan wegeninfrastructuur, kunstwerken, gebouwen, ...
    • Schade analyseren (beschadigingen, weersomstandigheden, ...) en de gepaste acties ondernemen
    • De uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en de conformiteit van de uitbating van infrastructuur of gebouwen controleren (begaanbaarheid in de winter, herstellingen, ...)
    • Teams, diensten, afgevaardigden, directies, ... adviseren en technisch bijstaan
    • Contracten met onderaannemers of leveranciers opvolgen en coördineren (verlengingen, nieuwe contracten, vervaldata, ...)
    • Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen
    • Technische haalbaarheidsstudies en expertises uitvoeren voor het vernieuwen of onderhouden van infrastructuur of gebouwen
    • Projecten, plannen, programma?s van aanpassingswerken en onderhoud uitwerken of aanbevelen (planning, technische studies, ...)
    • Een project leiden
    • De exploitatiebehoeften en –vereisten evalueren (aanpassingen, renovaties, aankopen) en technisch-economische oplossingen bepalen
    • Leveranciers of dienstverleners selecteren
     Onderhandelen over contractvoorwaarden
     De geleverde diensten of producten controleren
    • De activiteiten van een team coördineren
     Een organisatie leiden
    • Domein: Gebouwen
    • Dienstverslagen opstellen en actualiseren (operaties, werkzaamheden, incidenten, aanpassingen, ...)
    • Controleren of veiligheids- en exploitatievoorschriften en -procedures nageleefd worden (verkeerscirculatie, signalisatie, ...)
    • De exploitatiestrategie van de infrastructuur en herzieningen hieraan (helpen) vastlegge
     Persoonsgebonden competenties
      • Digitaal denken
      • Analyseren
      • Resultaatgerichtheid
      • Zelfstandigheid
      • Communiceren
      • Creativiteit
      • Plannen en organiseren
      • Verantwoordelijkheid
      • Samenwerken
      • Kritisch denken
      Aanbod
       WAT KRIJG JIJ ERVOOR TERUG?

       Je komt in een informele, snelle en internationale cultuur terecht waarin je volop kansen krijgt om bij te leren. En je collega's? Die zijn meer dan collega's – die zijn vrienden! En alsof dit alles nog niet genoeg is, krijg je ook nog eens het volgende:

       • Direct een vast PepsiCo-contract van onbepaalde duur
       • Een competitief salaris op basis van een carrièrepad waarin je altijd verdere stappen kan zetten
       • Maaltijdcheques en vouchers voor PepsiCo Producten, goed voor al jouw feestjes!
       • Een hospitalisatieverzekering en andere legale voordelen (je verneemt er snel meer over als je
        solliciteert)
       • Verlofdagen die vrij op te nemen zijn, want wij sluiten niet collectief
       Plaats tewerkstelling PepsiCo VeurneAlbert I-laan 33 8630 VEURNE